Selskabets initiativpris

Den gyldne Cykel

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri uddeler hvert år i forbindelse med årsmødet initiativprisen ”Den gyldne Cykel” til en person eller en gruppe, som skriftligt har beskrevet en psykiatrifaglig indsats, der repræsenterer en nyskabelse eller en videreudvikling af det distriktspsykiatriske arbejde. Teamledere og ledelser af distriktspsykiatriske centre opfordres til at bidrage til at sikre at der indsendes ansøgninger. Der er ingen begrænsninger i hvilke interventioner, der kan komme på tale. Eksempler kan være beskrivelse af brugen af nye interventioner som for eksempel kost og motion, familieinvolvering, brugerinvolvering eller indsats i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan også være andre indsatser med henblik på øgning af kvaliteten i det daglige arbejde for eksempel kvalitetssikringsprojekter eller uddannelsesprogrammer. Ovenstående er udelukkende listet op for at give en ide om hvilke emner, vi kunne forestille os, men initiativprisen er ikke emnemæssigt begrænset til de nævnte områder. Beskrivelsen skal indsendes som en powerpoint præsentation, der er egnet til fremlæggelse på årsmødet. Der må være maksimalt 7 slides. Det skal af præsentationen fremgå hvor interventionen foregår og hvem der står for den. I filnavnet skal indgå navnet på det center der indsender ansøgningen. Præsentationen bliver offentliggjort på Dansk Selskab for Distriktspsykiatris hjemmeside. Beskrivelsen skal være indsendt som vedhæftet fil senest den 1. oktober 2012 til Marie Høgh Thøgersen: marie.høgh.thøgersen@sof.kk.dk Bestyrelsen udvælger det bedste blandt de indsendte forslag. Alle indkommende forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Prisen er på 3.000 kr.