Interesse for ACT-behandling

Print
“Assertive Community Treatment” – i DK kaldet “Opsøgende Psykoseteam”

Formand for interessegruppen: Teamleder, Cand.Psyk. Anne Seehausen Hansen, Opsøgende Psykiatrisk Team, Frederiksberg

Bestyrelsesmedlem: Teamleder, sygeplejerske Kim Brøndmark, Opsøgende Psykiatri Team, Psykiatrisk Center Nordsjælland – Hillerød.

Definition:
”Et opsøgende psykoseteam varetager behandling og støtte af mennesker med varige sindssygdomme (psykoser). Det vil fortrinsvis sige mennesker, som lider af skizofreni. Teamet er tværfagligt sammensat, så det kan varetage den overvejende del af den nødvendige behandling og sociale støtte. Den sundhedsmæssige og sociale behandling til ét integreret system med et varigt og kontinuerligt tilbud løbende afpasset efter den enkeltes behov. Teamet har det endelige ansvar for, at behandling og støtte ydes til en given gruppe af psykisk syge. I teamet er hvert personalemedlem primært ansvarlig for nogle bestemte psykisk syge, således at hver har sin personlige primære behandler og støtteperson.
Tilknytningen er mangeårig/livslang. Behandling tilbydes i den psykisk syges eget miljø/hjem. Der er tale om meget aktiv opsøgen og mulighed for kontakt døgnet rundt 365 dage om året. Teamet har reelt mulighed for at tilbyde den nødvendige hjælp ved at forholdet mellem ansatte og psykisk syge er 1:10-12. Et team på 10 personer kan således have det primære ansvar for 100-120 mennesker med varig sindssygdom.” (kilde, DSI, resume af ”Opsøgende Psykoseteam, en medicinsk teknologivurdering”)

Formål:

• at udvikle interessen for, og udbrede viden om den assertive arbejdsmetode som bl.a. beskrevet i Stein/Santos 2000.

• At samle viden nationalt i forhold til lokale initiativer, organiseringsmetoder, netværksarbejde med mere, for hermed at –

• fremme overblikket over den nationale udbredelse af ACT -modellen.

• Styrkelse af forskningsinitiativer i forhold til ACT.

• At samle den praksisnære viden og erfaring

• At skabe et forum for debat og vidensdeling.

• National netværksdannelse for udøvende ACT -medarbejdere.

• Inspirationskilde til DSD’s formål og årsmøde.

Organisering:

• Interessegruppe under strukturen af DSD.

• Kan benytte sig af medlemsdatabase, hjemmeside og økonomi i forhold til opnåelse af formålene.

• Interessegruppen har ingen indflydelse på bestyrelsens arbejde eller beslutningstagen

• Fremlægge ønsker for kommende års aktiviteter og budget på generalforsamlingen.

• Rapporterer årligt til bestyrelsen om årets begivenheder, der medtages i formandens beretning.

Aktiviteter:

• Kortlægning af ACT -modellens udbredelse i Danmark.

• Hjemmeside med formidling af viden omkring ACT, og som kan bruges som et samlende organ og debatforum.

• Ad hoc arrangementer hvor debat og udveksling af erfaringer skal være i højsæde, evt. for mindre grupper.

• Årlig workshop for alle ACT -teams, med praksisnære emner.

Økonomi:

• Ansøgt og bevilget 8000 kr medio 2009 til undersøgelsen

• Anvendt 5000 kr pr 20/6 2009.06.19

Interessegruppen kan selvstændigt finde sponsorer til f.eks. årsmøde samt ansøge Selskabet om midler til diverse opgaver.