Ekstraordinær generalforsamling 2019

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Dato: Den 7 februar 2019 kl. 16.00-18.00
Adresse: Psykiatrisk Ambulatorie Psykiatrisk center København, Nimbusparken 24,1 s
2000 Frederiksberg.

Refererende til vedtægterne § 6 kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når et flertal af bestyrelsen fremsætter krav herom.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Beretning fra bestyrelsen
Godkendelse af regnskab
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Indkomne punkter til dagsordenen
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Evt.

Med venlig hilsen

Phuong le Resinia

Preben Friis

Charlotte Bøttcher

Helle Busck

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *