Årsmøde i Dansk Selskab For Distriktspsykiatri 2015

Årsmøde nr. 17 i Dansk Selskab For Distriktspsykiatri 2015 løb af stabelen den 30. november. I år havde selskabet fokus på sektorsamarbejde omkring patientforløb i flere perspektiver - nationalt som internationalt. Dels på engelsk og dels på dansk. Først med bidrag fra Mayoklinikken ved professor Mark Williams, som fortalte om erfaringer med tværsektorielt arbejde ved integrering af det, han kalder ”Behavioral Health” og primærsektor. Dernæst var det Mogens Seider som fortalte om sektorsammenhænge set med hans briller og endelig havde vi besøg fra Holland med tre oplæg om F-ACT modellen.

Ind imellem styrede Marie Høegh Thøgersen en diskussion ved bordene, hvor megen faglig erfaringsudveksling og debat fandt sted – med udgangspunkt i de mange oplæg.

 

Programmet og oplæggene fra Holland og USA kan hentes her...

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 5. januar 2016 i konferencerummet på Psykiatrisk Center Frederiksberg, Frederiksberg Hospital med følgende dagsorden:

 

Punkt 1:Valg af dirigent og referent

Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2014

Punkt 4: Indkomne punkter

Punkt 5: Evt.

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri