Årsmøde 2016

Årsmøde 2016: Distriktspsykiatrien Version 2.0.


I en tid, hvor hovedparten af patientkontakterne i regionerne finder sted i den ambulante psykiatri, er det en udfordring, at administratorerne stille og roligt ændrer form og indhold i retning af en billig model med monofaglig, lægefaglig ambulatorievirksomhed. Kvaliteten i et tværfagligt tilbud i tæt samarbejde med andre sektorer tilsidesættes. Ved årsmødet vil bestyrelsen præsentere et diskussionsoplæg, et bud på en opdatering af distriktspsykiatrien - Distriktspsykiatrien Version 2.0.
Lad os gøre noget ved det: Kom og deltag i mødet med en række spændende præsentationer og deltag i diskussionerne, giv din mening til kende og få inspiration fra brugerforeninger, samarbejdspartnere, forskere og klinikere i psykiatrien.

Årsmødet finder sted i Kedel-Hallen, Nyelandsvej 75 A, 2000 Frederiksberg den 27. oktober 2016 kl. 9-16 (registrering og morgenmad fra kl. 8-9).

Keynote speakers: Birgit Elgaard, formand for Bedre Psykiatri samt:

knud

Knud Kristensen

Landsformand for SIND


Brugerperspektivet
SINDs landsformand optræder ofte på tv-skærmen, i radionyhederne eller morgenavisen. Knud Kristensen har et indgående kendskab til lovgivning, udvikling og hverdag i psykiatrien og er blevet en af områdets mest citerede kilder. Knud Kristensen har desuden en baggrund som erhvervsmand, diplomat og forfatter.

merete

Merete Nordentoft


Professor, medstifter af selskabet.


Patienterne er omdrejningspunktet!
Merete Nordentofts forsker indenfor det socialpsykiatriske område, hvor hun primært er koncentreret omkring at udvikle og afprøve nye og mere effektive ambulante behandlingsformer – særligt i forhold til patienter med skizofreni, misbrug og selvmordsadfærd. Hun er dybt engageret i at bedre forholdene for de patienter, der er hårdest ramt af psykisk sygdom.

           anne

Anne Lindhardt


Formand for PsykiatriFonden.

Etik og muligheder i distriktspsykiatrien
Efter mange år som leder, en markant innovator af distriktspsykiatrien og engageret i en række andre faglige sammenhænge nationalt og internationalt, er psykiater Anne Lindhardt ofte en stemme i medierne med udgangspunkt som formand for PsykiatriFonden.
Når det gælder vilkårene for mennesker med en psykisk sygdom i Danmark, er der ifølge Psykiatrifondens formand god plads til forbedring. Hun tager ofte udgangspunkt i etik.

     
Dansk Selskab for Distriktspsykiatri