Forside

Danish Association for Community Mental Health (DACMH)

DSD er et sundhedsfagligt selskab, der ønsker at fremme udviklingen af dansk distriktspsykiatri, samt forskning, kvalitetssikring og uddannelse inden for dette område.
Selskabet har endvidere til formål at fremme interessen for faget, at medvirke til en afstigmatisering af psykiatrien som helhed og at stimulere til en øget brugerindflydelse og mere dialog med distriktspsykiatriens brugere og deres pårørende.